Închiriază de la Telerenta, gătește cu Cosori #GameChanger  

 

Concursul „Închiriază de la Telerenta, gătește cu Cosori #GameChanger” este organizat de Societatea Telerenta SRL, cu sediul în Voluntari, județul Ilfov, Bd. Pipera nr 1/I, Clădirea Admax Center, Et. 3, Biroul 6, înregistrată la Registrul Comerțului sub numărul J23/264/2023,  și cu cod unic de identificare: RO47465690, reprezentata de Madalin Ilie in calitate de General Manager  
  
ELIGIBILITATE 
 
Concursul este deschis persoanelor cu vârsta de 18 ani și peste, cu excepția tuturor angajaților Telerenta si Cosori, afiliaților acestora și/sau companiilor afiliate acestora, furnizorilor și membrilor familiilor lor apropiate („Participant”). 
  
PERIOADA DE CONCURS: 
 
Perioada: 15 noiembrie 2023 - 15 decembrie 2023 
 
CUM TE ÎNSCRII? 
 
Închiriază în perioada 15 noiembrie 2023 – 15 decembrie 2023 orice produs de pe site-ul Telerenta (www.telerenta.ro) pe o perioadă de minim 6 luni și intri automat în cursa de a câștiga noul model de friteuza cu aer cald Cosori Turbo Blaze. 
Perioadă concurs: 15 noiembrie 2023 - 15 decembrie 2023 
 
PREMII: 
Câștigătorii vor fi extrași prin platforma randorm.org din baza de date a Telerenta care va cuprinde toți clienții care au închiriat pe minim 6 luni un produs. Primii 3 extrași vor fi câștigătorii și cei care vor primi noul model de friteuza cu aer cald Cosori Turbo Blaze.  
 
Friteza cu aer cald Cosori Turbo Blaze – Caracteristici Principale: 
Gătire cu 46% mai rapidă față de modelul Cosori Premium 
Motor cu tehnologia DC – salveză mai multă energie și este cu 26% mai rapid față de motoarele cu tehnologie AC 
5 trepte de viteza (de la 1000RPM pana la 3600RPM) 
9 Funcții de gătire presetate 
Capacitate de 6L 
 
PREMII ȘI SELECTAREA PREMIILOR: 
 
Cei 3 câștigători vor fi aleși aleatoriu prin intermediul platformei Random.org  
Extragerea va avea loc pe data de 15 decembrie 2023, ora 15:00, printr-o înregistrare a extragerii care va fi postată pe pagina de Facebook Telerenta. 
Cei 3 câștigători vor avea termen 7 zile de la extragere să trimită mesaj pe Facebook paginii Telerenta cu datele lor pentru a putea intra în posesia premiului. 
 
General 
Câștigătorii își vor revendica Premiile în termenul prevăzut de Telerenta la anunțarea listei câștigătorilor. 
Prin participarea la concursul ” Închiriază de la Telerenta, gătește cu Cosori #GameChanger”  participantii sunt de acord cu prevederile prezentului regulament. Participantii nu au posibilitatea de a primi contravaloarea premiilor in bani, sau in alte obiecte a acestora si nici nu pot solicita modificarea parametrilor bonusurilor. 
 
Prelucrarea datelor personale ale participanţilor persoane fizice: 
Operatorul de date, in conformitate cu articolele din Regulamentul privind Protectia Datelor cu Caracter Personal, este Societatea Telerenta SRL, cu sediul în Voluntari, județul Ilfov, Bd. Pipera nr 1/I, Clădirea Admax Center, Et. 3, Biroul 6, înregistrată la Registrul Comerțului sub numărul J23/264/2023, și cu cod unic de identificare: RO4746569 
Nu sunteţi obligat(ă) să furnizaţi datele, refuzul dvs. determină însă imposibilitatea participării la această promoţie. Datele colectate vor fi folosite strict pentru acordarea premiilor si desfașurarea Programului. 
Conform Regulamentului (UE) 2016/679 (“Regulamentul general privind protecția datelor” sau “GDPR”) precum și cu orice altă legislație aplicabilă pe teritoriul Romaniei beneficiati de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale. 
Aveţi dreptul să vă opuneţi prelucrării datelor personale care vă privesc şi să solicitaţi ştergerea datelor. Pentru exercitarea acestor drepturi vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată, către Telerenta, in Bd. Pipera, nr1/I, cladirea Admax Center, et. 3, biroul 6. 
De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justiţiei, conform legislaţiei în vigoare.  
 
Litigii: În cazul unor potenţiale conflicte apărute între organizator şi participanţii la campanie, acestea vor fi soluţionate pe cale amiabilă. 
În cazul în care nu este posibilă rezolvarea pe cale amiabilă, părţile implicate vor înainta conflictele spre soluţionare instanţelor competente române din Bucureşti, de la sediul organizatorului. 
 
Întreruperea campaniei promoţionale: Organizatorul îşi rezervă dreptul de a pune capăt Campaniei „Închiriază de la Telerenta, gătește cu Cosori #GameChanger” anterior datei de 15 decembrie 2023, dar nu înainte de a informa publicul în cazul în care, din motive obiective şi independente de voinţa şi controlul organizatorului, continuarea campaniei nu ar mai fi posibilă. 
În caz de forță majoră, organizatorul își rezervă dreptul de a anunța întreruperea campaniei cu 3 zile înainte. 
Contestațiile pot fi trimise pe adresa support@telerenta.ro  

Căutare>

Ce produs cauți?