POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE ȘI DE PROTECȚIE A DATELOR

TELERENTA S.R.L., o societate înregistrată și care funcționează conform legilor române, cu sediul în Voluntari, judet Ilfov, bd Pipera nr 1/I, cladire Admax Center, et 3, biroul 6înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J23/264/2023 Cod Unic de Identificare: RO47465690 (denumită în continuare ”Societatea”, “noi”, “ne”, “noastră/nostru”), colectează prin intermediul site-ului  www.telerenta.ro  date personale ale clienților sai, în scopul identificării persoanelor și facilitării folosirii de către acestea a serviciilor furnizate de Societate.

În acest scop, Societatea implementează următoarea Politică de Confidențialitate și de Protecție a Datelor ("Politica de Confidențialitate") care stabilește principalele aspecte referitoare la datele personale pe care le colectează și le procesează pe site-ul Societății, în ce scopuri colectează și procesează astfel de date, modul în care sunt folosite astfel de informații, cum puteți schimba astfel de informații, preferințele dvs. pentru comunicarea noastră cu dvs., precum și modul în care asigurăm protecția acestor date personale și drepturile dumneavoastră legate de datele dvs. personale.

În conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE , Societatea are obligația de a colecta și administra datele cu caracter personal furnizate de clienți în momentul înregistrării pe site-ul  www.telerenta.ro  numai în scopurile specificate prin prezentul document.

Clienții au dreptul de intervenție asupra datelor personale furnizate Societății, prin aceasta înțelegându-se dreptul de a se opune prelucrării datelor cu caracter personal de către Societate și dreptul de a solicita ștergerea tuturor informațiilor despre Client din baza de date a Societății.

Pentru a ne adresa întrebări cu privire la prezenta Politică de confidențialitate sau pentru a face o solicitare cu privire la exercitarea drepturilor dumneavoastră in calitate de persoană vizată, ne puteți contacta în scris (poștă, e-mail) sau telefonic, utilizând următoarele date de contact:

Adresă de e-mail: protectiadatelor@telerenta.ro 

Adresa sediului Voluntari, judet Ilfov, bd Pipera nr 1/I, cladire Admax Center, et 3, biroul 6

Telefon: 0312290600

Persoana de contact: protectiadatelor@telerenta.ro 

Este important sa menționăm faptul că această Politică de confidențialitate vi se aplică indiferent de modul în care accesați site-ul nostru, respectiv acoperă orice dispozitiv prin care site-ul nostru este accesat de dvs. (prin telefon, tabletă, PC etc.).

Pentru a putea naviga mai ușor această Politica de confidențialitate, găsiți mai jos glosarul termenilor/noțiunilor juridice relevante și definițiile/explicațiile acestora:

Termeni/noțiuni juridice
Definiție/Explicație
RGPD
Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor). Textul integral al Regulamentului este disponibil la:  https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?qid=1539111409952&uri=CELEX:02016R0679-20160504
Date cu caracter personal
orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă („persoana vizată”); o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale.
Persoana vizată
o persoană fizică identificată sau identificabilă ale cărei date cu caracter personal sunt prelucrate.
Prelucrare
orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea.
Operator
persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism care, singur sau împreună cu altele, stabilește scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal; atunci când scopurile și mijloacele prelucrării sunt stabilite prin dreptul Uniunii sau dreptul intern, operatorul sau criteriile specifice pentru desemnarea acestuia pot fi prevăzute în dreptul Uniunii sau în dreptul intern.
Destinatar
persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism căreia (căruia) îi sunt divulgate datele cu caracter personal, indiferent dacă este sau nu o parte terță.
Consimțământ 
manifestare de voință liberă, specifică, informată și lipsită de ambiguitate a persoanei vizate prin care aceasta acceptă, printr-o declarație sau printr-o acțiune fără echivoc, ca datele cu caracter personal care o privesc să fie prelucrate.
Crearea de profiluri
orice formă de prelucrare automată a datelor cu caracter personal care constă în utilizarea datelor cu caracter personal pentru a evalua anumite aspecte personale referitoare la o persoană fizică, în special pentru a analiza sau prevedea aspecte privind performanța la locul de muncă, situația economică, sănătatea, preferințele personale, interesele, fiabilitatea, comportamentul, locul în care se află persoana fizică respectivă sau deplasările acesteia.
 

Acceptarea Politicii de Confidențialitate și de Protecție a Datelor 

Înainte de a continua acțiunea pe site-ul nostru, vă recomandăm cu insistență să citiți cu atenție această Politică.

În cazul în care nu sunteți de acord cu această Politică și nu doriți ca datele dvs. personale să fie utilizate așa cum este detaliat aici, nu trebuie să continuați să utilizați site-ul nostru și să ne furnizați datele dvs. personale.

Subliniem faptul că de fiecare dată când utilizați site-ul nostru, sunteți supus Politicii noastre și prin accesarea, căutarea și utilizarea, în alt mod, a site-ul nostru, confirmați că ați citit, ați înțeles și ați consimțit această Politică.

Date cu caracter personal pe care le prelucrăm când accesați site-ul www.telerenta.ro 

Când accesați site-ul nostru în funcție de setările browser-ului dvs., este posibil să se primească în mod automat informații cu privire la:

 

1.     adresa IP a dispozitivului dumneavoastră,

2.     data și ora accesării,

3.     browser-ul pe care l-ați utilizat,

4.     sistemul de operare al dispozitivului dumneavoastră,

5.     informații cu privire la furnizorul dumneavoastră de servicii de internet,

6.     status-ul și cantitatea de date transferate în timpul accesării website-ului nostru.

Vom prelucra datele menționate în următoarele scopuri:

1.     pentru a asigura o conexiune fără incidente la site-ul Societății și o utilizare corespunzătoare a acestuia,

2.     pentru a evalua securitatea și stabilitatea sistemului,

3.     în alte scopuri administrative.

 
Temeiul legal pentru prelucrarea acestor date este reprezentat de executarea contractului prin care vă punem la dispoziție site-ul nostru, precum și de interesul nostru legitim de a asigura funcționarea corespunzătoare a site-ului.

În plus, la accesarea site-ului nostru, instalăm module „cookie” și alte tehnologii de monitorizare pe dispozitivul dumneavoastră și utilizăm servicii de analiză. Pentru informații suplimentare, vă rugăm să consultați Politica Cookies disponibilă pe site-ul nostru www.telerenta.ro 

 

 

Date cu caracter personal pe care le prelucrăm când vă înregistrați pe site-ul nostru

În momentul în care vă înregistrați pe site-ul nostru, precum și atunci când plasați o comandă online prin intermediul site-ului nostru, vom colecta datele dvs. personale pentru a vă oferi servicii mai bune, precum:

-        numele, prenumele;

-        adresa de e-mail, numărul de telefon;

-        detalii de facturare și adrese de livrare;

Vă rugăm să rețineți faptul că: pentru a vă putea crea un cont personal pe site-ul nostru și pentru a putea plasa o comandă pe site-ul nostru, este obligatoriu să ne furnizați toate datele personale menționate mai sus. În cazul în care nu sunteți de acord să ne furnizați astfel de date personale, nu veți putea să vă creați propriul cont personal și/sau să plasați comenzi pe site-ul nostru.

Date cu caracter personal pe care le prelucrăm în vederea încheierii contractului de închiriere

Datele cu caracter personal pe care le prelucrăm sunt cele pe care ni le puneți la dispoziție în vederea încheierii contractului de închiriere și includ: date de identificare și contact - nume, prenume, adresa de domiciliu, reședință,  adresa de e-mail, numărul de telefon, data nașterii, elemente de identificare din actul de identitate, cum ar fi seria și numărul, codul numeric personal.

De asemenea, în vederea identificării dvs. în cadrul procesului de cunoastere al clientelei realizat de catre partenerul nostru  Qoobiss vom prelucra date biometrice (i.e. fotografia). Pentru mai multe detalii legate de partenerul nostru Qoobiss și de activitatea desfășurată de acesta, puteți accesa site-ul https://qoobiss.com.

Vă recomadăm să consultați  Politica de confidentialitate Qoobiss pe pagina de internet  https://qoobiss.com/politica-de-confidentialitate/

Putem prelucra, de asemenea, date de localizare (coordonate GPS) prin intermediul echipamentelor electronice închiriate de dvs. care vor putea fi echipate cu sisteme de geo-localizare si dispozitive de urmarire.

La momentul încetării contractului de închiriere, echipamentele electronice închiriate de dvs. sunt resetate la setările din fabrică, toate datele, setările și informațiile personale fiind șterse definitiv. Aveți obligația ca înainte de returnarea echipamentelor electronice să vă salvați datele și informațiile personale setate pe echipamentele electronice, Telerenta nefiind răspunzătoare în nicio situatie de pierderea acestor date.

Date și informații privind plata (informații despre bancă și/sau detalii despre plata cu cardul)

Ca parte a prelucrării oricărei comenzi, la plasarea comenzii dvs., vi se va solicita să furnizați informații privind cardul dvs. de credit sau de debit, urmând ca aceste date să fie utilizate atât pentru efectuarea plăților către noi cât și pentru returnările noastre către dvs., după caz.

Menționăm că, în acest caz, veți oferi datele dvs. de plată direct procesatorului de plăți și nu nouă și, prin urmare, vi se va aplica politica de confidențialitate a procesatorului de plăți, NETOPIA Payments. Vă rugăm să consultați Politica de confidențialitate a NETOPIA Payments pe pagina de internet  https://netopia-payments.com/politica-de-confidentialitate/.

Vă recomandăm să citiți acești termeni și condiții înainte de a efectua plata . 

Date cu caracter personal pe care le prelucrăm când vă abonați la newsletter-ul nostru

În cazul în care v-ați exprimat fără echivoc consimțământul în acest sens prin apăsarea butonului “Abonare” și prin accesarea link-ului de confirmare, adresa dvs. de e-mail va fi utilizată pentru a vă trimite periodic newsletter-ul cu noutăți și articole din partea noastră, în scop de informare și marketing. De îndată ce adresa dvs. de e-mail este înregistrată în baza noastră de date, newsletter-ul se trimite automat, fără intervenția unui operator uman.

Suplimentar, vom putea prelucra și următoarele date: nume și prenume, în măsura în care doriți să vă personalizați profilul de abonat și, la deschiderea newsletter-ului, adresa IP a dispozitivului dumneavoastră, browser-ul pe care l-ați utilizat și adresa la care vă aflați.

Datele dumneavoastră vor fi prelucrate în vederea trimiterii și personalizării newsletter-ului, precum și a evaluării numărului de accesări ale newsletter-ului

Cu toate acestea, vă puteți revoca în orice moment consimțământul pentru informațiile personale utilizate în scopuri de marketing (de exemplu, trimiterea de newsletter-uri sau trimiterea de oferte la adresa dvs. de e-mail), inclusiv atunci când colectăm inițial datele dvs. personale sau în fiecare dintre situațiile în care primiți unul dintre mesajele noastre și comunicări nesolicitate.

Date cu caracter personal prelucrate prin intermediul sistemului CloudTalk

 În vederea îmbunătățirii serviciilor noastre și pentru a asigura comunicarea cu dumneavoastră convorbirile telefonice vor fi înregistrate prin intermediul sistemului ClouTalk.

Este posibil ca datele dumneavoastră prelucrate prin intermediul sistemului CloudTalk să fie transferate către o țară terță, locația de stocare a datelor nefiind obligatoriu în cadrul Uniunii Europene.

În acest caz, vor fi implementate măsuri tehnice și organizatorice adecvate și se va asigura un nivel adecvat de protecție a datelor.

 

Modul în care folosim datele cu caracter personal colectate

Colectăm datele dvs. personale în următoarele scopuri:

Pentru a crea un cont privat pentru dvs. pe site-ul nostru (de exemplu, nume, adresa de e-mail, număr de telefon),
Pentru a procesa comenzile dvs. prin intermediul serviciilor online (de exemplu, nume, adresa, număr de telefon
Pentru a trimite notificări prin SMS pentru a vă informa despre livrări (de exemplu numărul dvs. de telefon mobil),
Pentru a trimite oferte de marketing, cum ar fi pliantele cu noutăți și cataloagele (de ex. adresa dvs. de e-mail, numele și adresa de e-mail),
Pentru a vă informa despre problemele de livrare referitoare la produsele comandate (de exemplu, numărul dvs. de telefon, adresa),
Pentru a răspunde la întrebările dvs. și a vă informa despre servicii noi sau modificate (de ex. adresa dvs. de e-mail),
Pentru a analiza informațiile dvs. personale astfel încât să vă putem prezenta oferte de marketing și informații care să corespundă preferințelor dvs. (de ex. adresa dvs. de e-mail, obiceiuri la cumpărături, alte date tehnice și statistice),
Pentru a verifica dacă aveți vârsta legală pentru a plasa comenzi online (de exemplu, data nașterii)
În cazul în care aveți sub 18 ani, nu trebuie să utilizați acest site sau să ne trimiteți date personale. Noi nu colectăm și nu vom colecta cu bună știință informații de la nicio persoană sub vârsta de 18 ani.

Temeiurile în baza cărora prelucrăm datele dvs. cu caracter personal

Societatea prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal în principal în baza următoarelor temeiuri legale:

·       Acordarea consimțământului, conform articolului 6 alin. (1), lit. a) din RGPD - este posibil  să avem nevoie de consimțământul dumneavoastră pentru a utiliza informațiile dumneavoastră cu caracter personal. Vă puteți exercita dreptul de retragere a consimțământului, contactându-ne în modul descris în cele ce urmează;

 

·       Încheierea și executarea unui contract conform articolul 6 alineatul (1) litera b) din Regulamentul RGPD;

 

·       Respectarea unor obligații legale, conform articolului 6 alin. (1), lit. c) din RGPD - este posibil să utilizăm datele dumneavoastră cu caracter personal în vederea respectării normelor legale sau reglementărilor aplicabile;

 

·       Interesul legitim, conform Articolului 6 alin. (1), lit. f) din RGPD - este posibil să utilizăm informațiile dumneavoastră cu caracter personal în scopul îndeplinirii intereselor noastre legitime;

Dezvăluirea şi transmiterea datelor cu caracter personal
 

Datele personale colectate pe acest site pot fi distribuite, dezvăluite sau prelucrate de angajații noștrii sau de societăți partenere care furnizează servicii conexe (cum ar fi societățile care furnizează servicii de livrare, societatea care realizază procesul de identificare a clientelei, agenții de publicitate și marketing, societatea care realizeaza stergerea datelor cu caracter personal de pe Echipamentele returnate la momentul incetarii contractului de inchiriere etc.).

 

Datele dvs. personale sunt protejate de Societate și ne asigurăm, de asemenea, că entităṭile cărora le sunt distribuite datele dvs. personale le protejează și le asigură acelaşi nivel de confidențialitate datelor dvs. personale.

Datele dvs. cu caracter personal nu vor fi transferate în afara Spațiului Economic European.

Datele dvs. cu caracter personal vor putea fi divulgate către o societate specializată de recuperări creanțe.

Legături către alte website-uri
Site-ul nostru poate cuprinde legături sau trimiteri către websituri ale altor entitaţi, partenere sau colaboratoare ale Societății.
Datele cu caracter personal dezvăluite de clienții Societății pe astfel de websituri nu sunt protejate de Societate, protejarea informaţiilor de acest gen făcând obiectul politicii de confidenţialitate a website-ului respectiv.

Drepturile dvs. în calitate de persoană vizată și exercitarea acestor drepturi
 

1.     DREPTUL DE ACCES

La solicitarea dumneavoastră, vă vom confirma că vă prelucrăm datele cu caracter personal și, în acest caz, vă vom pune la dispoziție o copie a datelor dumneavoastră cu caracter personal care sunt supuse prelucrării.

Dacă transferăm datele dumneavoastră în afara Spațiului Economic European sau către o organizație internațională, aveți dreptul să fiți informat(ă) cu privire la garanțiile adecvate aplicate.

Prima copie a datelor dumneavoastră cu caracter personal vă este pusă la dispoziție gratuit. Pentru copii suplimentare, este posibil să percepem o taxă suplimentară rezonabilă, în funcție de costurile administrative aferente.

 

2.     DREPTUL LA RECTIFICAREA ȘI/SAU COMPLETAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

În cazul în care datele pe care le avem despre dumneavoastră sunt inexacte sau incomplete, aveți dreptul să solicitați corectarea sau completarea acestora. Cu excepția situației în care acest lucru se dovedește imposibil sau impune eforturi mult prea mari, vom înștiința fiecare destinatar căruia i-au fost divulgate datele dumneavoastră cu privire la rectificarea sau completarea acestora. La cerere, vă vom informa care sunt respectivii destinatari.

În vederea actualizării și a păstrării exactității datelor, este posibil să vă solicităm periodic să reconfirmați/ să reactualizați datele dumneavoastră cu caracter personal.

 

3.     DREPTUL LA ȘTERGEREA DATELOR („DREPTUL DE A FI UITAT”)

Este posibil să ne solicitați să ștergem informațiile dumneavoastră cu caracter personal și vom răspunde neîntârziat unei astfel de solicitări, în oricare dintre următoarele situații:

1.     Datele nu mai sunt necesare în scopul pentru care au fost colectate sau prelucrate;

2.     Vă retrageți consimțământul pentru prelucrare a datelor, în situația în care prelucrarea datelor dumneavoastră se întemeiază pe consimțământ și nu există niciun alt temei legal pentru prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal;

3.     Vă opuneți prelucrării datelor dumneavoastră în interesul nostru legitim, inclusiv creării de profiluri în baza acestui temei, sau vă opuneți prelucrării datelor în scopuri de marketing direct, inclusiv creării de profiluri care să aibă legătură cu scopurile de marketing direct;

4.     Datele dumneavoastră au fost prelucrate ilegal;

5.     Datele cu caracter personal ar trebui șterse, în vederea respectării obligațiilor legale impuse prin dreptul Uniunii sau prin dreptul intern;

Cu excepția situației în care acest lucru se dovedește imposibil sau impune eforturi mult prea mari, vom înștiința fiecare destinatar căruia i-au fost divulgate datele dumneavoastră cu privire la ștergerea acestora. La cerere, vă vom informa care sunt respectivii destinatari.

Ne rezervăm dreptul de a refuza ștergerea datelor, în situațiile în care prelucrarea este necesară pentru:

1.     Exercitarea dreptului la liberă exprimare și informare;

2.     Respectarea unei obligații legale aplicabile nouă, în calitate de operator de date cu caracter personal;

3.     Constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță.

 

4.     DREPTUL LA RESTRICȚIONAREA PRELUCRĂRII

Ne puteți solicita să blocăm sau să restricționăm prelucrarea informațiilor dumneavoastră cu caracter personal, în cazul în care se aplică una dintre următoarele situații:

1.     Contestați exactitatea datelor - în acest caz, la solicitarea dumneavoastră, vom restricționa prelucrarea pe perioada în care efectuăm demersurile necesare verificării exactității datelor dumneavoastră;

2.     Prelucrarea datelor este ilegală și nu doriți să ștergeți datele dumneavoastră;

3.     Nu mai avem nevoie de datele dumneavoastră pentru prelucrare, însă datele despre dumneavoastră prelucrate sunt necesare în vederea constatării, exercitării sau apărării unui drept în instanță;

4.     V-ați opus prelucrării datelor dumneavoastră sub incidența interesului nostru legitim, inclusiv creării de profiluri pe această bază - în acest caz, la solicitarea dumneavoastră, vom restricționa prelucrarea pe perioada cât verificăm dacă drepturile noastre legitime nu prevalează asupra drepturilor dumneavoastră.

Dacă s-a restricționat prelucrarea datelor dumneavoastră, noi vom putea numai să stocăm datele dumneavoastră. Orice alt tip de prelucrare, în afară de stocare, se va realiza numai:

·       ulterior obținerii consimțământului dumneavoastră;

·       în vederea constatării, exercitării sau apărării unui drept în instanță.

·       în vederea apărării drepturilor unei alte persoane fizice sau juridice;

·       din motive de interes public al Uniunii sau al unui Stat Membru.

Vă vom informa înainte de ridicarea oricăror restricții de prelucrare stabilite în modurile enunțate anterior.

Cu excepția situației în care acest lucru se dovedește imposibil sau impune eforturi mult prea mari, vom înștiința fiecare destinatar căruia i-au fost divulgate datele dumneavoastră cu privire la restricționarea prelucrării acestora. La cerere, vă vom informa care sunt respectivii destinatari.

 

 

 

5.     DREPTUL LA PORTABILITATEA DATELOR

Aveți dreptul de a primi datele cu caracter personal care vă privesc și pe care ni le-ați furnizat, în vederea transmiterii acestora către un alt operator, în următoarele împrejurări:

1.     Prelucrarea datelor dumneavoastră are la bază consimțământul dumneavoastră sau un contract încheiat cu noi;

2.     Prelucrarea datelor dumneavoastră se efectuează prin mijloace automatizate.

Vă vom pune la dispoziție datele dumneavoastră cu caracter personal într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat.

În cazul în care acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic, puteți solicita ca datele cu caracter personal să fie transmise direct operatorului indicat de dumneavoastră.

 

6.     DREPTUL LA OPOZIȚIE

Aveți dreptul de a ne solicita să nu mai prelucrăm informațiile dumneavoastră cu caracter personal din motive legate de situația particulară în care vă aflați și dacă prelucrarea datelor dumneavoastră are la bază interesul nostru legitim. Nu vom mai prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal, cu excepția cazului în care demonstrăm că avem motive legitime și imperioase, care justifică prelucrarea și care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților dumneavoastră, sau că scopul prelucrării este constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță.

În plus față de cele menționate anterior, puteți să solicitați să nu vă mai prelucrăm datele cu caracter personal în scopuri de marketing direct, inclusiv crearea de profiluri care țin de marketing direct.

 

7.     DREPTURI CARE ȚIN DE PROCESUL DECIZIONAL INDIVIDUAL AUTOMATIZAT, INCLUSIV CREAREA DE PROFILURI

Aveți dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care vă afectează semnificativ, cu următoarele excepții:

1.     decizia bazată pe prelucrare automată este autorizată prin dreptul Uniunii Europene sau prin dreptul intern care se aplică Societății și care prevede, de asemenea, măsuri corespunzătoare pentru protejarea drepturilor, libertăților și intereselor legitime ale persoanei vizate;

2.     decizia bazată pe prelucrare automată are la bază consimțământul dumneavoastră explicit.

Dacă se aplică situația descrisă anterior la punctul (2), puteți solicita exercitarea următoarelor drepturi corespunzătoare:

·       dreptul de a obține intervenție umană din partea noastră;

·       dreptul de a vă exprima punctul de vedere;

·       dreptul de a contesta decizia bazată pe prelucrare automată.

 

8.     DREPTUL DE A RETRAGE CONSIMȚĂMÂNTUL

Dacă temeiul legal pe care ne bazăm pentru a prelucra informațiile dumneavoastră cu caracter personal este consimțământul (sau consimțământul explicit), aveți dreptul de a vă retrage în orice moment consimțământul, iar noi nu vom mai prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal.

Retragerea consimțământului nu afectează legalitatea prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal în baza consimțământului, efectuate anterior retragerii acestuia.

 

9.     DREPTUL DE A DEPUNE PLÂNGERE LA AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE SUPRAVEGHERE A PRELUCRĂRII DATELOR CU CARACTER PERSONAL (ANSPDCP)

Aveți dreptul de a contacta ANSPDCP în situația în care considerați că prelucrarea datelor dumneavoastră nu respectă legislația aplicabilă. Pentru informații suplimentare despre ANSPDCP, accesați: http://www.dataprotection.ro/.

 

10.  DREPTUL LA O CALE DE ATAC JUDICIARĂ

Fără a aduce atingere vreunei căi de atac administrative sau nejudiciare disponibile, aveți dreptul de a exercita o cale de atac judiciară eficientă.

 

Cum vă puteți exercita drepturile?

Înaintarea unei solicitări. În vederea exercitării oricăruia dintre drepturile menționate anterior, vă rugăm să înaintați solicitarea dumneavoastră în scris sau telefonic, utilizând datele de contact indicate în Secțiunea Politica de Confidențialitate.

Identificarea solicitantului. În vederea gestionării corespunzătoare a solicitării dumneavoastră, vă rugăm să vă identificați cât mai complet posibil. În situația în care avem rezerve rezonabile cu privire la identitatea solicitantului, vom cere informații suplimentare pentru a confirma identitatea dumneavoastră.

Timpul de răspuns. Vom răspunde solicitărilor dumneavoastră neîntârziat, în orice caz, în termen de o lună de la data primirii solicitării. În eventualitatea în care solicitarea dumneavoastră este una complexă, iar noi ne găsim în situația de a prelucra un număr mare de solicitări, este posibil să amânăm rezonabil acordarea unui răspuns cu privire la solicitarea dumneavoastră, cu până la maximum două luni și cu notificare prealabilă.

Furnizarea unui răspuns. Vă vom oferi răspunsul nostru, precum și orice informații solicitate, în format electronic, cu excepția cazului în care le solicitați într-un alt format.

Refuzul. În cazul în care refuzăm să dăm curs solicitării dumneavoastră, vă vom prezenta motivele care au generat această decizie, precum și posibilitatea de a depune plângere la ANSPDCP și de a iniția exercitarea unei căi de atac judiciare.

Costuri. Exercitarea drepturilor dumneavoastră în calitate de persoană vizată este gratuită. Cu toate acestea, în măsura în care solicitările dumneavoastră sunt vădit nefondate și excesive, mai ales prin prisma caracterului repetitiv, ne rezervăm dreptul de a percepe o taxă sau de a refuza să dăm curs solicitării.

Schimbarea Politicii de Confidenţialitate
Ne rezervăm dreptul de a opera modificări sau actualizări asupra Politicii de Confidenţialitate în orice moment.
Schimbările majore ale prevederilor prezentei Politici de Confidenţialitate vor fi aduse la cunoştinţa prin publicarea pe site-ul nostru.Folosirea în continuare a site-ului www.telerenta.ro va reprezenta acordul dvs. cu privire la modificările aduse.

Căutare>

Ce produs cauți?